KOMISIJA ZA DROGE PONOVNO ZASEDA

Danes ponovno zaseda komisija za droge. Teme ki jih bodo obravnavali so vidne iz vabila, ki je seveda do nas prišlo po neuradnih kanalih. Torej: nismo bili povabljeni kot Zveza nevladnih organizacij na področju drog in  njihove uporabe. Ker so seje po pravilniku javne, smo vabilo posredovali Deanu Herendi, predsedniku Zveze:

Pozdravljeni,

kot je bilo najavljeno, v prilogi pošiljamo vabilo in gradivo za 12.
sejo Komisije Vlade RS za droge.

SEJA BO POTEKALA V SREDO 14. 6. 2017 V VELIKI SEJNI SOBI MINISTRSTVA ZA
ZDRAVJE, ŠTEFANOVA 5, S PRIČETKOM OB 13:00 URI.

A.        Predstavitev in sprejem zapisnika pretekle seje ter potrditev
dnevnega reda 12. sestanka

B.        Zakonodaja in politika na področju drog (poročevalca: Vesna
Kerstin Petrič in Jože Hren):
1.        Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi
prepovedanih drog
2.        Akcijski načrt na področju prepovedanih drog

3.        Enotna konvencija o narkotičnih drogah iz leta 1961

C.        Poročila:
1.        Predstavitev Nacionalnega poročila o stanju na področju
prepovedanih drog 2016 (poročevalci: Ada Hočevar, Andreja Drev in
Milan Krek)

2.        Poročilo o delu Komisije za nadzor nad delom centrov za
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog
(poročevalec: Milan Krek)

3.        Poročilo o Evropski raziskavi o alkoholu in preostalih drogah
med šolsko mladino (ESPAD) 2015 (poročevalka: Tanja Urdih Lazar)

D.        Razno

Lep pozdrav,

dr. Jože Hren

 REPUBLIKA SLOVENIJA
 MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE/ MINISTRY OF HEALTH

Direktorat za javno zdravje/ Directorate of Public Health

 T: +386 1 400 6922 16 F: +386 1 400 69 19  www.mz.gov.si
 Ker je Komisija za droge odgovorna za stanje v državi, nas veseli, da vam na tak način lahko predstavimo osebe z imeni in priimki, ki so direktno odgovorni za nadaljevanje stanja. Ne delamo pa si nikakršnih utvar, da bomo do zapisnika kdaj prišli. Vsi dosedanji zapisniki so namreč izginili iz uradnih državnih strani.Če se po kakšnem čudežu poročilo seje oziroma zapisnik znajde pri nas, ga z veseljem objavimo.
Tule pa je poročilo predsednika Zveze NVO na področju drog in njihove uporabe:

“Na seji Komisije za droge sem bil prisoten kot predstavnik Zveze NVO na področju drog in njihove uporabe, a mi niso dovolili, da bi izrazil svoje mnenje. Možnosti sodelovanja v razpravi mi niso dali, kljub dejstvu da so na Ministrstvu za zdravje (MZ) že pred letom in pol prejeli dopis sekretarja Vlade, g. Tadeja Slapnika, da vključijo Zvezo NVO na področju drog v delo Komisije za droge. Ostalo mi ni drugega, kot da sem molče spremljal birokratsko dekadenco v sejni sobi MZ.

Žalostno, da se na tak izključujoč način odloča o prihodnosti konoplje, o naravnih zdravilih, pravzaprav o čemerkoli v Sloveniji. Osebno jim ne bi dovolil določat barve poštnih znamk.

Tule je nekaj izsekov »verjeli ali ne«:

Mnenje pristojnega ministra za pravosodje, objavljeno v intervjuju časnika Mladina, vezano na možnost legalizacije konoplje, je »njegovo osebno mnenje in ne mnenje ministrstva za pravosodje«

Iz uredbe o drogah je prvokategorni buproprion izključen, po predlogu policije, saj so zdravila iz njega tako popularna in neškodljiva, da bi lahko postala vroča roba na črnem trgu!

Mednarodna Enotna konvencija o mamilih še vedno ni prevedena in mnenje dr. Jožeta Hrena, da je veljavna originalna Mednarodna konvencija, objavljena v šestih svetovnih jezikih. Na vprašanje predstavnika Ministrstva za zunanje zadeve ali naj prevedejo ključne dele ali le tiste, ki so pomembni deli za slovensko zakonodajo so predstavniki MZ povedali, da vse ampak, kljub temu, da na MZZ nimajo denarja za prevod! Uredba o drogah, ki se sklicuje na neprevedeno Enotno konvencijo, je posledično protipravna.

Skladno s poročilom ESPAD v Sloveniji konopljo kadi 25% prebivalstva (statistika izhaja iz intervjujev z dijaki prvih letnikov srednjih šol in je ocena projekcija (napaka v predstavitvi??) kljub dejstvu, da raziskava EMCDDA iz leta 2015 govori le o 4,5% uporabnikih v masi slovenskih prebivalcev.

Zaključek: Ministrstvo za zdravje bo pripravilo poročilo za Vlado RS v katerem bo obvestila o alarmantnih številkah in stanju na področju drog s posebnim poudarkom na konoplji. Dean Herenda”

14.6.2017, Tanja Cvetrežnik