Namesto konoplje v vrt, pesek v oči

Tokrat bi se rada dotaknila najnovejšega Predloga spremembe Uredbe o prepovedanih drogah.

Dokument je posledica Sklepov Seje odbora za zdravstvo.

V Predlogu uredbe  je zapisano, da se s podpisom dokumenta omogoča uporaba sinteznih in naravnih ekstraktov iz konoplje in tudi rastline konoplja, nadalje pa prepoveduje pridelava in predelava rastline same. Kar v praksi pomeni uvoz zdravila, ki ga doma ne smemo pridelovati.

V prvih devetih odstavkih 5. točke Predloga uredbe vlada velika zmeda. Zelo očitno pisana izpod rok nekoga, ki konoplje ne pozna v njeni primarnosti ali pa namenoma blokira blaginjo in razvoj celotne države. Konoplja kot ena  rastlina nam daje zelo različne možnosti uporabe, tako v prehrani, kot industriji in medicini in nikakor se ne bi smelo vse vrteti okrog peščice uradnikov, ki so še pred dvema letoma trdili, da konoplja sploh nima potenciala v medicini.

Torej, če povzamem kaj dokument govori meni, poznavalki in dolgoletni uporabnici konoplje in vsem, ki si želite konoplje v svojem vrtičku:

Državljan/ka RS!

V prihodnje bomo v Sloveniji resnično odprli vrata tujim podjetnikom. 
Izbrali bomo najbolj vplivne farmacije in jim ponudili, da nam drago 
prodajajo njihovo konopljo. To bomo storili tako, da bomo konopljo 
premaknili v drugo skupino prepovedanih drog. Še vedno bomo preganjali vas,
ki si rastlino gojite sami in če vam jo najdemo, vas bomo najverjetneje 
obsodili preprodaje in kriminalne združbe ter vas zaprli. Saj razumete, 
da kar vzgajate doma je droga, ki vam lahko povzroči veliko škode, tisto, 
kar pa bo za vas tujim proizvajalcem plačala država, je definitivno 
zdravilo vredno pozornosti kapitala. V ta namen bomo angažirali vse uradne
preprodajalce nevarnih drog v službi farmacije. Le ti namreč legalno 
preprodajajo za nas nevarne droge celo iz 1. skupine, a jih bomo ščitili,
da jih bolniki ob tožbah zaradi posledic jemanja ne oškodujejo.
Tujim farmacevtskim podjetjem bomo omogočili gojenje konoplje na naših 
tleh, za pridelovanje smole z visoko vrednostjo cbd. Brez skrbi,uspešna 
dosedanja praksa nam omogoča, da bodo to počeli na naši zemlji, vzgajali
cvetove ženskih (industrijskih) dovoljenih sort in za to na ministrstvu 
za kmetijstvo dobili dovoljenje kot vsi drugi pridelovalci. Mi pa bomo 
lahko trdili, da se »medicinske« konoplje pri nas ne prideluje in da na
našem ministrstvu pobude za gojenje v medicinski namen sploh nismo prejeli,
torej interesa doma ni. Namen gojenja bo v kozmetične namene, kar omogoča 
gojenje za namen pridelovanja ekstraktov, kar počnejo že vsi ponudniki 
cbd preparatov. Zakonodajo pa pripravljamo na način, da bodo namesto vas 
te preparate drago plačevale naše zavarovalnice.
Ne skrbite, gospa Tanja, ko boste na smrt bolani, vam bomo to zdravilo, 
ki ne zdravi a dobro lajša posledice našega predhodnega zdravljenja dali 
brezplačno. Do tedaj pa le k našim preprodajalcem, kajti mi vemo, kaj je 
dobro in varno za vas.
Da vas dodatno zaščitimo pred to nevarno rastlino, bomo prepovedali njeno
vzgajanje na domačih tleh in ne bomo dovolili spoštovanja Enotne konvencije
o drogah, iz leta 1961, ki hortikulturo izvzema iz regulacije.. Lahko bi 
namreč vaši otroci prišli v stik z njo. Če pa bodo, brez skrbi, plačali 
bomo našim strokovnjakom, da hospitalizirajo vašega otroka v enega izmed 
Centrov za zdravljenje odvisnosti,in ga zaščitijo pred rastlino ter jim 
predstavijo sintezno konopljo, ki je seveda zdravilo iz tujine. Ne skrbite,
tudi tega ne bo treba plačati vam. Zagotavljamo vam, da se vašemu otroku ne
bo zgodilo, da bi od našega zdravila postal odvisen, če pa že bi, mu bomo 
omogočili doživljensko uživanje. Morate razumeti, da je rastlina konoplja 
nevarna in prepovedana rastlina razen, če ste tisti, ki znate proizvajati 
nekaj, čemur lahko damo nalepko zdravilo. Milan Krek je večkrat poudaril, 
da potrebuje več denarja iz tega naslova, da bodo še mladoletni otroci ob
morebitnih težavah doživljensko preskrbljeni z zdravili iz sintezne 
konoplje skupaj z ostalimi opiati in morfini.
Da bo razumljivo država ni dolžna zagotoviti bolnikom, da legalno 
nadaljujejo s kakršnokoli samooskrbo in samozdravljenjem.
Med drugim bomo z novim predlogom iz 1. skupine seznama prepovedanih drog 
popolnoma izvzeli bupropion, da ne oškodujemo slovenskih pacientov, ki le 
tega že uživajo. (stranski učinki Bupropiona)
Torej v upanju, da ne poznate zakonodaje in vaših pravic, vam za boljše 
počutje nasipamo peska v oči.


Podpisani:

-Generalni sekretariat Vlade republike Slovenije, 
 pod vodstvom mag. Lilijane Kozlovič
-Mojca Gobec, generalna direktorica Direktorata za javno zdravje, 
 Ministrstvo za zdravje
-Vesna-Kerstin Petrič, vodja Sektorja za krepitev zdravja ter obvladovanje 
 kroničnih nenalezljivih bolezni in stanj, Ministrstvo za zdravje
-dr. Jože Hren, sekretar, Ministrstvo za zdravje
-Špela Struna, svetovalka, Ministrstvo za zdravje
- mag. Barbara Razinger Javna agencija RS za zdravila in medicinske 
  pripomočke,
- dr. Stanislav Primožič, Javna agencija RS za zdravila in medicinske 
  pripomočke,
- Milan Krek, Nacionalni inštitut za javno zdravje,
- Tomo Hasovič, Generalna policijska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve.
- Milojka Kolar Celarc, ministrica ministrstva za zdravje
- in dr. Miro Cerar, predsednik Slovenske vlade.

 

Skrajno pretresljivo dejstvo, a državljani od predlaganega ne bomo imeli popolnoma nič, razen občutka, da nekdo nekaj za nas ureja.

V predlogu  tudi jasno piše, da se odnos policije do državljanov ne bo spremenil:

Premestitev konoplje (rastlina, ekstrakti in smola) iz prve v drugo skupino seznama prepovedanih drog ne bo v ničemer vplivala na delo policije pri odkrivanju in preiskovanju kaznivih ravnanj, ko gre za prekrške proizvodnje prepovedane droge po 31. členu ZPPPD, posesti prepovedane droge po prvem oziroma drugem odstavku 33. člena ZPPPD, vožnje pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi po tretjem odstavku 106. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16), kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za proizvodnjo prepovedanih drog po 186. členu Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16; v nadaljnjem besedilu KZ-1) ter kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog ali nedovoljenih snovi v športu po 187. členu KZ-1, ker je  konoplja (rastlina, ekstrakti in smola) še vedno razvrščena na seznam prepovedanih drog. V drugi skupini navedenega seznama so namreč tiste rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

To v praksi tako meni kot komurkoli izmed vas onemogoča gojenje ene same samcate rastline konoplje, če se ne želimo izpostaviti zaporni kazni, kar je v realnosti kljub drobnim spremembam in uradnem zanikanju, še vedno zelo pogosta praksa. Konopljo bodo dobili samo tisti, za katere pravzaprav ne bo nikakršne druge farmacevtske pomoči.

Za bolnike v tej praksi, bo strogo prepovedana vožnja pod vplivom takšnega zdravila. Če se bo zdravnik odločil, da je bilo vaše protibolečinsko zdravljenje s konopljo tako uspešno, da ga lahko prekinete in se vrnete na delo, se bodo težave za vas šele začele. Je ni komisije v tej državi, ki bi vam zaradi povečanih metabolitov konoplje v krvi podaljšala bolniški stalež po končanem zdravljenju za 4 do 6 tednov po uporabi konoplje. Toliko časa je namreč potrebno, da se metaboliti konoplje v sistemu normalizirajo do te stopnje, da jih v krvi ne bo več preveč. In tako bodo vsi bivši bolniki, zdravljeni s konopljinimi substancami kar dolgo obdobje na milost in nemilost prepuščeni policistom, da jim vzamejo izpit za avto, zaradi vožnje pod vplivom psihoaktivne snovi.

Sprememba, ki jo v podpis Vladi ponujajo ne vključuje nobenih posledic za javno finančna sredstva, nobenih posledic v admistraciji, nobenih posledic za gospodarstvo, mala in srednja podjetja ter konkurenčnost le teh, nobenih posledic za okolje, socialno področje ali razvojne načrte. To je zelo zaskrbljujoče glede na možnosti, ki nam jih rastlina ponuja na vseh omenjenih področjih in kaže na vsesplošno neizobraženost strokovnjakov, ki o praktično neškodljivi rastlini odločajo v imenu vseh nas.

V osmi točki gradiva vidimo, da so vključili tudi predloge javnosti. Prispelo je 59  pripomb na predlagane spremembe, ki so vključevale ohranjanje rastline konoplja v I. skupini prepovedanih drog. Prav vse pripombe, brez izjeme so se nanašale na premestitev  rastline konoplje v III. skupino prepovedanih drog, kar se v novem dokumentu ne upošteva in pričakovale vključitev pravilne terminologije izražanja o konoplji. Ni namreč isto ali govorimo o rastlini konoplja ali kanabisu. Rastlina pač ni nič kriva, če je kanabis (ženski cvet konoplje, ki ni bil osemenjen) tisti, ki ga konvencija želi regulirat. In ni rastlina tista, ki jo je potrebno držati na vajetih in je pod pretvezo nevarne ne izkoristiti v njenem polnem potencialu. Treba je dovoliti gojenje vseh vrst konoplje za vse različne namene in to regulirati za vstop na legalni trg.

Vsi podpisani in še marsikdo v tem kolesju se pretvarjajo, da se v Sloveniji konoplje ne predeluje v smole in razne druge ekstrakte čisto legalno. Prav ste slišali. To konopljo moraš samo poimenovati industrijska, odigrati igro z birokracijo, pa že lahko legalno delaš ekstrakte in jih prodajaš kot prehransko dopolnilo. To pri nas počnejo mnoga podjetja, tako tuja, kot tudi domača, ne pozabimo pa tudi na kmete, ki znajo izkoristiti iz konoplje kaj več od semen.

 

 

In to lahko počnemo s prav vsako sorto konoplje. Če torej znamo pripraviti iz enih sort varne smole in druge ekstrakte, le kdo mislijo da so, ta peščica uradnikov, da nam venomer dopovedujejo, kako mi tega nismo sposobni in nam razlagajo, da bodo to tujci storili bolje od nas. Tujce so vendarle sem prinesle vesti o odličnih pogojih za gojenje konoplje, o odličnih konopljah ter izdelkih,  ki prihajajo iz naše zemlje, izpod našega sonca. To vedo povsod po svetu, le nam vztrajno skušajo zmetati tisti triglav peska v oči, kar počno že vse predolgo in vse preveč ljudi je s tem oškodovanih. S tem in ne s konopljo!

 

Novi dokument torej čisto po svoje ureja zadeve, preko peščice uradnikov proti 59 civilnim, strokovnim in političnim ekipam ter posameznikom in proti Sklepom, sprejetih na Odboru za zdravstvo .

Očitno bomo morali biti še precej bolj vztrajni, preden si bomo od peščice birokratov izborili svobodno voljo. Medtem pa berite o konoplji, pogovarjajte se o njej z uporabniki in začutite v sebi tisto potrebno moč, da stvari premaknemo v naše skupno dobro.

Tanja Cvetrežnik